Serviceloven § 66b

Denne konsoliderede version af serviceloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om social service

Lov nr. 573 af 24. juni 2005,
jf. lovbekendtgørelse nr. 67 af 22. januar 2024,
som ændret ved lov nr. 217 af 5. marts 2024, lov nr. 329 af 9. april 2024, lov nr. 644 af 11. juni 2024 og lov nr. 680 af 11. juni 2024