Bøger, som nævner Serviceloven § 63a

Socialret (2. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Anne Mørk
Udgivelsesdato: 30. jan 2021
DJØF Forlag

10.8.5. Døgninstitutioner

- Side 338 -

...disse særligt regulerede i servicelovens §§ 63 a-c. Det er børn og unge-udvalget der træffer afgørelse herom. Beføjelserne på disse institutioner er reguleret i voksenansvarsloven, herunder adgang til aflåsning af værelser, fastholdelse og isolation. Der henvises til kapitel 12 for gennemgang af reglerne om magtanvendelse overfor anbragte børn og unge.

Læs på Jurabibliotek