Bøger, som nævner Serviceloven § 150

Retssikkerhedsloven (1. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Søren Blæsbjerg
Udgivelsesdato: 14. dec 2022
DJØF Forlag

Bemærk, at § 150 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 150, om det har en betydning.

Indledende bemærkninger

- Side 347 -

med hjælpen efter servicelovens § 83-87 i hjemmeplejen på midlertidige pladser og på plejecentre. Dette omfatter ikke steder, hvor hjælpen i væsentligt omfang er støtte efter § 85. Nærmere om det tilsyn, der udføres af styrelsen for patientsikkerhed, henvises til servicelovens §§ 150-150 d og lovforarbejderne hertil (L 210 2017-18).

Læs på Jurabibliotek