Bøger, som nævner Serviceloven § 112b

Socialret (2. udg.)
Forfattere: Trine Schultz, Hanne Hartoft, John Klausen og Anne Mørk
Udgivelsesdato: 30. jan 2021
DJØF Forlag

Afgrænsning til anden lovgivning

- Side 570 -

...borgerne forsynes med nødvendige hjælpemidler. Efter princippet om »lex specialis« skal disse regler derfor som udgangspunkt anvendes frem for andre regler i serviceloven, eksempelvis § 41 om merudgifter. Reglerne om hjælpemidler skal også anvendes forud for aktivlovens regler om rimeligt begrunde enkeltudgifter eller sygebehandling, jf. §§ 81 og 82.

Læs på Jurabibliotek