14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 111

Lov om social service paragraf 111

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§111 Boformer efter denne lov er ikke omfattet af lejelovgivningen. Bekendtgørelse om lejerrettigheder til beboere i visse botilbud efter serviceloven

•••

Stk. 2 Social- og ældreministeren fastsætter nærmere regler om lejerrettigheder for beboere i længerevarende botilbud efter denne lov.

•••
profile photo
Profilside