14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 66e

Lov om social service paragraf 66e

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1548 af 01. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§66e Egne værelser m.v.
Egne værelser, kollegier eller kollegielignende opholdssteder, hvor den unge selv råder over sin egen bolig, jf. § 66, stk. 1, nr. 5, skal være godkendt som konkret egnede til den pågældende unge af kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune.

•••

Stk. 2 Afgørelsen om godkendelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.

•••

Stk. 3 Social- og ældreministeren kan fastsætte nærmere regler om godkendelse af og tilsyn med egne værelser, kollegier og kollegielignende opholdssteder.

•••
profile photo
Profilside