14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 150c

Lov om social service paragraf 150c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 170 af 24. januar 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§150c Følgende enheder skal registrere sig hos Styrelsen for Patientsikkerhed, jf. dog stk. 2:

  • 1) Plejehjem m.v., jf. § 192.

  • 2) Plejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om almene boliger m.v. eller lov om boliger for ældre og personer med handicap.

  • 3) Friplejeboligbebyggelser, der er omfattet af lov om friplejeboliger.

  • 4) Andre tilsvarende boligenheder, herunder midlertidige pladser, hvor hjælpen udgår fra servicearealer og der er tilknyttet fast personale.

  • 5) Leverandører, som leverer hjælp efter § 83, jf. § 91.

•••

Stk. 2 Registreringspligten efter stk. 1 omfatter ikke enheder, hvor hjælpen og støtten til borgerne i enheden i væsentligt omfang omfatter støtte efter § 85.

•••

Stk. 3 Styrelsen for Patientsikkerhed fastsætter nærmere regler om registrering efter stk. 1, herunder om, at registrering skal ske elektronisk. Bekendtgørelse om Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn på ældreområdet

•••
profile photo
Profilside