14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Serviceloven § 149

Uddrag fra forarbejderne til serviceloven § 149:

Til § 149
Bestemmelsen er en videreførelse af den gældende bestemmelse i § 49 b, 1. pkt., i lov om social service med redaktionelle ændringer, jf. afsnit 4 i de almindelige bemærkninger. Forslaget svarer til hjemlen til at fastsætte regler om tilsyn med plejefamilier, netværksplejefamilier, egne værelser og oph...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.