14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 132

Lov om social service paragraf 132

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1548 af 01. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§132 Advokatbistand
Kommunalbestyrelsen skal sørge for, at personen under sagen får bistand fra en advokat til at varetage sine interesser i sager om

•••

Stk. 2 Myndigheden betaler udgifterne til advokaten, der modtager salær og godtgørelse for udlæg efter samme regler, som gælder i de tilfælde, hvor der er meddelt fri proces, jf. kapitel 31 i retsplejeloven.

•••
profile photo
Profilside