14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 129a

Lov om social service paragraf 129a

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1548 af 01. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§129a Optagelse i et bestemt botilbud uden samtykke ved væsentlig fare for andre eller særligt truende eller særligt chikanerende adfærd
Kommunalbestyrelsen kan indstille til Familieretshuset at træffe afgørelse om, at en person med en betydelig og varigt nedsat psykisk funktionsevne som følge af en sindslidelse, der modsætter sig flytning, eller som mangler evnen til at give informeret samtykke heri, i særlige tilfælde skal optages i et bestemt botilbud efter denne lovs § 108, når

  • 1) den pågældende er til væsentlig fare for eller udviser en særligt truende eller en særligt chikanerende adfærd over for øvrige beboere eller personale,

  • 2) det er uforsvarligt over for øvrige beboere eller personalets sikkerhed ikke at sørge for flytning,

  • 3) forholdene i det enkelte tilfælde gør det absolut påkrævet og

  • 4) det kan godtgøres, at det nye botilbud er bedre egnet til at imødekomme den pågældendes støttebehov.

•••
profile photo
Profilside