14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Serviceloven § 128c

Lov om social service paragraf 128c

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af serviceloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1548 af 01. July 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§128c Låsning og sikring af yderdøre og vinduer
Kommunalbestyrelsen kan træffe afgørelse om at låse eller på anden vis sikre yderdøre eller vinduer til en beboers egen bolig på botilbud i en afgrænset periode, når der er risiko for, at beboeren vil forlade sin bolig og derved udsætte sig selv eller andre for fare.

•••

Stk. 2 Afgørelser efter stk. 1 kan ikke omfatte aflåsning af døre til botilbuddets indendørs fællesarealer.

•••

Stk. 3 Der skal altid være mindst én uaflåst dør i beboerens egen bolig.

•••
profile photo
Profilside