Seniorjobloven § 3

Denne konsoliderede version af seniorjobloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om seniorjob

Lov nr. 1543 af 20. december 2006,
jf. lovbekendtgørelse nr. 1090 af 15. september 2015,
som ændret ved lov nr. 483 af 12. juni 2009, lov nr. 1540 af 21. december 2010, lov nr. 928 af 18. september 2012, lov nr. 1379 af 23. december 2012, lov nr. 493 af 21. maj 2013, lov nr. 1610 af 26. december 2013, lov nr. 395 af 02. maj 2016, lov nr. 624 af 08. juni 2016, lov nr. 551 af 07. maj 2019 og lov nr. 1642 af 19. november 2020

§ 3

Personer, som er ophørt i et seniorjob, fordi vedkommende har fået ordinær beskæftigelse, har ved ledighed ret til på ny at få et seniorjob, medmindre personen har genoptjent ret til arbejdsløshedsdagpenge, jf. § 53 i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. Kommunen har pligt til at ansætte personen i seniorjob senest 1 måned efter den dag, hvor ansøgningen om et seniorjob er modtaget.

Stk. 2 Ansøgning om ansættelse i et seniorjob skal være modtaget i ansøgerens bopælskommune senest 2 måneder efter den dag, hvor personen er ophørt i beskæftigelsen.