Selvstyreloven § 18

Denne konsoliderede version af selvstyreloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om Grønlands Selvstyre

Lov nr. 473 af 12. juni 2009

§ 18

Udkast til administrative forskrifter, der omfatter eller vil kunne sættes i kraft for Grønland, skal inden udstedelsen fremsendes til Grønlands Selvstyre til udtalelse.

Stk. 2 Udstedelse af administrative forskrifter, der indeholder bestemmelser, som udelukkende gælder for Grønland eller har særlig betydning for Grønland, afventer selvstyrets udtalelse.

Stk. 3 Der kan fastsættes en frist for afgivelse af udtalelser omfattet af stk. 2.