Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Afsluttende ansættelse

- Side 967 -

...tidspunktet for fristen for indsendelse af anmeldelse efter SEL § 5, stk. 3 Hertil kommer, at restskatten for det forudgående indkomstår forfalder samtidig med restskatten for det afsluttende indkomstår, jf. SEL § 30, stk. 3. Om betaling af selskabers restskatter i forbindelse med likvidation – herunder reglerne om skattekvittance – se kap. 41, 3.2.2.1.

Læs på Jurabibliotek