Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Skatteberegning mv.

- Side 961 -

Med hensyn til skattesatsen henviser FBL § 11, stk. 1 til SEL § 17, stk. 1, hvorefter skattesatsen er 22 pct. Der er på tilsvarende måde som for selskaber indført regler om acontoskat for fonde, jf. SEL §§ 29 A-30 og nedenfor kap. 41. Skatteberegningen foregår i øvrigt efter de samme regler som for aktieselskaber, jf. FBL § 11, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek