Bøger, som nævner Selskabsskatteloven § 30

Bemærk, at § 30 blev ændret efter bogens udgivelsesdato. Se i forarbejderne til § 30, om det har en betydning.

Betaling af konkursskatten

- Side 44 -

...selskabsskattelovens § 30, stk. 1, fastsætter, at eventuel restskat og tillæg forfalder til betaling den 1. november i kalenderåret efter indkomståret eller efter det kalenderår, som et forskudt indkomstår træder i stedet for. Betaling senest den 20. i den måned, hvori skatten forfalder til betaling, anses for rettidig, jf. selskabsskattelovens § 30, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek