14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Selskabsskatteloven § 32

Uddrag fra forarbejderne til selskabsskatteloven § 32:

Med bestemmelsen foreslås indført tvungen sambeskatning med udenlandske selskaber, der overvejende driver finansiel virksomhed, og hvis indkomst i det pågældende land beskattes væsentligt lavere end efter danske regler. Forslaget skal ses i sammenhæng med den fri bevægelighed for kapital over landegrænserne, og at andre lande i st...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.