14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Selskabsskatteloven § 29B

Uddrag fra forarbejderne til selskabsskatteloven § 29B:

Til § 29 A Det foreslås, at selskaber m.v. skal betale indkomstårets forventede indkomstskat i løbet af indkomståret, jf. § 29 A, stk. 1. Det foreslås, at den ordinære a conto skat skal udgøre 50 pct. af gennemsnittet af de seneste tre indkomstårs indkomstskat, og at den skal betales i 2 lige store rater i løbet af indkomståret, ...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.