14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Selskabsskatteloven § 12C

Uddrag fra forarbejderne til selskabsskatteloven § 12C:

Det foreslås, at reglerne i ligningslovens § 15 om fremførsel af underskud m.m. overflyttes til selskabsskatteloven, idet der i selskabsskatteloven som nye paragraffer foreslås indsat §§ 12-12 D. Endvidere foreslås det at indføre en begrænsning i adgangen til fradrag for fremførte underskud.Til § 12Den foreslåede bestemmelse svarer t...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.