Lovkommentarer, som nævner Selskabsloven § 63

Selskabsloven (4. udg.)
Forfattere: Lars Lindencrone Petersen og Peer Schaumburg-Müller
Udgivelsesdato: 11. jun 2023
DJØF Forlag

§ 63

Læs lovkommentar til § 63 på side 636 til None.

Læs på Jurabibliotek