Bøger, som nævner Selskabsloven § 61

Typer af negotiable dokumenter og fordringer

- Side 413 -

...udgangspunkt anvendelse, jf. SL § 66, stk. 1. Aktier i – typisk børsnoterede – selskaber er fondsaktiver, hvis de udstedes i papirløs form, og efter reglerne i lov om kapitalmarkeder er fondsaktiver tillagt negotiabilitetsvirkninger, jf. nedenfor i afsnit 4. Om aktier udstedt gennem en værdipapircentral, se tillige SL §§ 61-63 og nedenfor i kap. 30.

Læs på Jurabibliotek