Bøger, som nævner Selskabsloven § 61

Udstedelse og indhold

- Side 219 -

...værdipapircentral, før selskabet er registreret i Erhvervsstyrelsens it-system. Før dette tidspunkt kan aktierne derfor ikke omsættes på grundlag af kapitalmarkedslovens regelsæt. Derimod kan kapitalforhøjelser registreres i værdipapircentralen, selv om forhøjelsen (endnu) ikke er registreret i registeret, dog med bemærkning herom, jf. § 61, stk. 3.

Læs på Jurabibliotek