Bøger, som nævner Selskabsloven § 61

Interne aftaler – koncernaftaler

- Side 147 -

...dermed være undtaget fra forbuddet i § 6, forudsat at dattervirksomhederne ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet, jf. bkg. § 2, nr. 1, smh.m. § 3, stk. 1. Med »reel selvstændighed« skal forstås, at dattervirksomhederne ikke er underlagt modervirksomhedens instruktionsbeføjelse, jf. bkg. nr. 1029 § 3, stk. 2.

Læs på Jurabibliotek