Bøger, som nævner Selskabsloven § 61

Interne aftaler – koncernaftaler

- Side 146 -

...dattervirksomhederne. Aftaler m.v. inden for en sådan koncern – mellem virksomheder med den i selskabslovens §§ 6-7 angivne forbindelse – vil være omfattet af Krl. § 5, og koncernens dispositioner vil dermed være undtaget fra forbuddet i § 6, forudsat at dattervirksomhederne ikke har nogen reel selvstændighed ved fastlæggelsen af deres adfærd på markedet, jf. bkg.

Læs på Jurabibliotek