Bøger, som nævner Selskabsloven § 40

1.2. Selskabslovens anvendelsesområde

- Side 23 -

...5.5. Retsvirkningen af manglende registrering af et aktie- eller anpartsselskab er efter omstændighederne, at stifterne bliver personligt ansvarlige for forpligtelser, som er pådraget selskabet, jf. princippet i SL §§ 40 og 41 samt U 1998.1088 Ø omtalt i note 10. Endvidere at selskabsdeltagerne frigøres for deres forpligtelser til at foretage indskud.

Læs på Jurabibliotek