Bøger, som nævner Selskabsloven § 38

2.1. De selskabsretlige regler

- Side 704 -

Hvis hele eller en del af selskabskapitalen efter reglerne i selskabslovens §§ 35-38 indbetales ved indskud af andre værdier end kontanter (apportindskud), skal hele selskabskapitalen og en eventuel overkurs dog indbetales fuldt ud.

Læs på Jurabibliotek