Bøger, som nævner Selskabsloven § 38

5.2.2. Stiftelsesdokumentets indhold

- Side 181 -

...regel i AL § 140 om særligt stifteransvar blev som konsekvens heraf slettet, men ansvar for stifterne for deres medvirken ved stiftelse og vurdering er naturligvis ikke dermed udelukket, jf. nedenfor i kap. 14. Kravet om vurderingsberetning er det samme i aktieselskaber og anpartsselskaber, selv om kapitaldirektivets krav kun gælder for aktieselskaber.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 182 -

Vurderingsberetningen, som skal vedhæftes stiftelsesoverenskomsten, skal efter SL § 38, stk. 2, indeholde en beskrivelse af hvert indskud eller erhvervelse, oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen og angivelse af det for overtagelsen fastsatte vederlag. Den skal afsluttes med en erklæring om, at den ansatte værdi mindst svarer til den...

Læs på Jurabibliotek

(...)

...vurderingsberetning ved indskud af aktiver, der er individuelt målt og præsenteret i det seneste årsregnskab, samt ved indskud af værdipapirer, der inden for kort tid er handlet på et reguleret marked. Selskabslovens § 38, stk. 1, udnytter denne mulighed. Som modstykke til lempelsen understreger § 38, stk. 1 og 2, ledelsens ansvar for værdiansættelsen.

Læs på Jurabibliotek