Bøger, som nævner Selskabsloven § 38

6.1. Indledning

- Side 131 -

Overgangen til selskabsform vil typisk blive gennemført ved en samlet omdannelse af den personligt ejede virksomhed til et kapitalselskab. En selskabsstiftelse, der gennemføres ved indskud af en personligt ejet virksomhed, betegnes som stiftelse ved apportindskud og vil selskabsretligt blive behandlet efter reglerne i selskabslovens §§ 35-38.

Læs på Jurabibliotek