Selskabsloven § 28

Denne konsoliderede version af selskabsloven er opdateret til i dag, idet vi har implementeret eventuelle senere ændringslove i det omfang, de er trådt i kraft - se mere her.

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)

Lov nr. 470 af 12. juni 2009, jf.
lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022,
som ændret ved lov nr. 568 af 10. maj 2022 og lov nr. 243 af 07. marts 2023

Vedtægter
§ 28

Vedtægterne for et kapitalselskab skal indeholde oplysning om:

  • 1) Kapitalselskabets navn og eventuelle binavne,

  • 2) kapitalselskabets formål,

  • 3) selskabskapitalens størrelse og antallet af kapitalandele eller kapitalandelenes pålydende værdi,

  • 4) kapitalandelenes rettigheder,

  • 5) kapitalselskabets ledelsesorganer, herunder oplysning om den valgte ledelsesstruktur, jf. § 111, og i aktieselskaber oplysning om antallet eller mindste og højeste antal medlemmer af de forskellige ledelsesorganer og eventuelle suppleanter samt valgperioden for medlemmerne af det øverste ledelsesorgan,

  • 6) indkaldelse til generalforsamling og

  • 7) kapitalselskabets regnskabsår.