14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 253

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 253

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§253 Overdragelse af et kapitalselskabs aktiver og forpligtelser til den danske stat eller en dansk kommune
Opløses et kapitalselskab uden likvidation ved overdragelse af kapitalselskabets aktiver og forpligtelser som helhed til den danske stat eller en dansk kommune, finder § 237, stk. 1 og 3, § 238, § 241, § 244, stk. 1, 2 og 5§ 245, stk. 1 og 3-6, §§ 246, 248 og 249, § 250, stk. 1, nr. 1, og § 251, stk. 1, tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside