14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 211

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 211

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§211 Uanset at betingelserne i § 210, stk. 2, ikke er opfyldt, kan et kapitalselskab direkte eller indirekte stille midler til rådighed, yde lån eller stille sikkerhed for danske og visse udenlandske moderselskabers forpligtelser.

•••

Stk. 2 Erhvervsstyrelsen fastsætter nærmere regler om, hvilke udenlandske moderselskaber der er omfattet af stk. 1. Bekendtgørelse om lån m.v. til udenlandske moderselskaber

•••
profile photo
Profilside