Bøger, som nævner Selskabsloven § 210

SL 2010 – lovens hovedindhold

- Side 236 -

...366, stk. 2, § 367, stk. 2-4, og §§ 368-375, trådte i kraft den 1. marts 2010. Af bekendtgørelsens § 1, stk. 2, fremgår at SL § 90, stk. 2 og 3, og § 101, stk. 5-7, trådte i kraft den 1. maj 2010. Bestemmelserne i SL, som blev sat i kraft i henhold til § 1, stk. 1 og 2, blev suppleret af de midlertidige bestemmelser i bekendtgørelsens kapitel 2-13.

Læs på Jurabibliotek