Bøger, som nævner Selskabsloven § 209

8.5.5. Betingelserne for ydelse af lån til kapitalejere

- Side 317 -

Hvis der er tale om lån m.v. til selvfinansiering, skal betingelserne i SL §§ 206-209 være opfyldt, for at dispositionen er lovlig, jf. herom straks nedenfor.

Læs på Jurabibliotek