14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 199

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 199

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§199 Hvis det er nødvendigt for at undgå betydelig og truende skade for et kapitalselskab, kan det centrale ledelsesorgan på kapitalselskabets vegne erhverve selskabets egne kapitalandele mod vederlag efter §§ 196-198 uden generalforsamlingens bemyndigelse.

•••

Stk. 2 Det centrale ledelsesorgan skal, hvis kapitalselskabet i medfør af stk. 1 har erhvervet egne kapitalandele, underrette den førstkommende generalforsamling om

  • 1) baggrunden for og formålet med de foretagne erhvervelser,

  • 2) antallet og værdien af de erhvervede kapitalandele,

  • 3) hvor stor en del af selskabskapitalen de erhvervede kapitalandele repræsenterer, og

  • 4) vederlaget for de erhvervede kapitalandele.

•••
profile photo
Profilside