14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 198

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 198

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§198 Erhvervelse af egne kapitalandele mod vederlag må kun ske efter bemyndigelse fra generalforsamlingen til kapitalselskabets centrale ledelsesorgan, jf. dog § 199.

•••

Stk. 2 Bemyndigelsen kan kun gives for et bestemt tidsrum, der ikke må overstige 5 år.

•••

Stk. 3 Bemyndigelsen skal angive

  • 1) den største værdi, som de egne kapitalandele må have, og

  • 2) det mindste og højeste beløb, som selskabet må yde som vederlag for kapitalandelene.

•••
profile photo
Profilside