Bøger, som nævner Selskabsloven § 186

8.2.1. Almindelige regler

- Side 275 -

...generalforsamlingen med flertal som til vedtægtsændring, jf. SL § 186. I aktieselskaber gælder der yderligere procedurekrav, hvorefter der skal fremlægges en række dokumenter til oplysning for aktionærerne, jf. SL § 185, jf. § 156. Anpartshavere kan selv bestemme, hvilke oplysninger der skal fremlægges forud for en beslutning om kapitalnedsættelse.

Læs på Jurabibliotek