14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 169

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 169

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§169 Det centrale ledelsesorgan kan efter bemyndigelse, jf. § 155, stk. 2, træffe beslutning om udstedelse af konvertible gældsbreve eller warrants.

•••

Stk. 2 Det centrale ledelsesorgans beslutning skal indeholde de nærmere vilkår for udstedelsen, herunder

 • 1) størstebeløbet af den kapitalforhøjelse, der skal kunne tegnes på baggrund af værdipapiret,

 • 2) den klasse, de nye kapitalandele skal tilhøre,

 • 3) fristen for tegning af kapitalandele samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten,

 • 4) tidspunktet for rettighedernes indtræden,

 • 5) fristen for indbetaling og

 • 6) kapitalandelenes størrelse eller antal og tegningskurs.

•••

Stk. 3 Det centrale ledelsesorgan skal i dets beslutning efter stk. 1 endvidere tage stilling til modtagerens retsstilling, hvis følgende forhold gennemføres, inden modtageren har konverteret gældsbrevet eller udnyttet en tildelt warrant:

 • 1) Kapitalforhøjelse,

 • 2) kapitalnedsættelse,

 • 3) udstedelse af nye warrants,

 • 4) udstedelse af nye konvertible gældsbreve,

 • 5) opløsning,

 • 6) fusion eller

 • 7) spaltning.

•••

Stk. 4 Vilkårene i det centrale ledelsesorgans beslutning efter stk. 2 og 3 samt det centrale ledelsesorgans bemyndigelse, jf. § 155, stk. 2, skal oplyses over for modtageren af konvertible gældsbreve eller warrants.

•••

Stk. 5 Ved det centrale ledelsesorgans beslutning om kapitalforhøjelse som følge af konvertering af konvertible gældsbreve eller udnyttelse af warrants finder § 159 tilsvarende anvendelse.

•••
profile photo
Profilside