14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 158

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 158

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§158 Beslutningens indhold
Beslutning om forhøjelse af selskabskapitalen ved tegning af nye kapitalandele skal angive

 • 1) det mindste og højeste beløb, som selskabskapitalen skal kunne forhøjes med,

 • 2) om der kan ske delvis indbetaling,

 • 3) tegningskursen og kapitalandelenes størrelse eller antal,

 • 4) hvornår de nye kapitalandele giver ret til udbytte og andre rettigheder i kapitalselskabet,

 • 5) de anslåede omkostninger ved forhøjelsen, som kapitalselskabet skal betale,

 • 6) den klasse, de nye kapitalandele skal høre til, hvis der er eller skal være forskellige klasser,

 • 7) kapitalejernes eller andres fortegningsret, samt den eventuelle indskrænkning i de nye kapitalejeres fortegningsret ved fremtidige forhøjelser, jf. § 162,

 • 8) tegningsfristen samt en frist på mindst 2 uger fra tidspunktet for afsendelse af underretning til kapitalejerne, inden for hvilken kapitalejerne skal udnytte fortegningsretten,

 • 9) fristen for kapitalandelenes indbetaling samt, i de tilfælde, hvor fordelingen ikke er overladt til det centrale ledelsesorgan, reglerne for fordeling ved overtegning af de kapitalandele, som ikke er tegnet på grundlag af fortegningsret,

 • 10) eventuelle indskrænkninger i de nye kapitalandeles omsættelighed eller pligt for de nye kapitalejere til at lade deres kapitalandele indløse,

 • 11) om de nye kapitalandele er omsætningspapirer, og

 • 12) hvorvidt de nye aktier skal lyde på navn eller ihændehaver.

•••
profile photo
Profilside