Bøger, som nævner Selskabsloven § 153

A. Virksomhedens finansiering

- Side 432 -

Om forhøjelse af kapitalen findes bestemmelser i SEL §§ 153 ff. Beslutning om forhøjelse træffes af generalforsamlingen. Dog kan generalforsamlingen ved bestemmelse i vedtægterne bemyndige det centrale ledelsesorgan til at forhøje selskabskapitalen. Beslutning om kapitalforhøjelse skal for at være gyldig anmeldes til Erhvervsstyrelsen senest 2 uger...

Læs på Jurabibliotek