Bøger, som nævner Selskabsloven § 143

Til stk. 1. Bødestraf for overtrædelse af visse nærmere opregnede bestemmelser

- Side 924 -

...foretaget en opregning af de strafbelagte bestemmelser. Fra denne opregning skal der derfor sluttes modsætningsvis. Forhold, der ikke er strafbare, kan imidlertid – lige så vel som de strafbelagte – efter en konkret bedømmelse være erstatningspådragende, hvis erstatningsrettens almindelige betingelser er opfyldt, jf. SL §§ 140-145 og kommentarerne hertil.

Læs på Jurabibliotek