Bøger, som nævner Selskabsloven § 12

2.4.1. Erhvervsstyrelsen

- Side 100 -

...supplerende regler i form af bekendtgørelser, se således selskabslovens § 12 vedrørende reglerne om anmeldelse og gebyrer. Der er derimod ingen generel hjemmel til at supplere eller udfylde selskabslovenes regelsæt, f.eks. gennem styrelsens vejledninger, sml. således Finanstilsynets beføjelser vedrørende de børsnoterede selskaber, jf. nedenfor i afsnit 2.4.3.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 101 -

...udfoldes en egentlig aktivitet for at gøre registrene let tilgængelige direkte for forbrugerne. Registrering og offentliggørelse sker som nævnt i styrelsens it-system, jf. selskabslovens § 12. Registrerede oplysninger er tilgængelige på internettet i overensstemmelse med reglerne i selskabslovens § 12 og anmeldelsesbekendtgørelsens §§ 13-14, jf. ovenfor.

Læs på Jurabibliotek