Bøger, som nævner Selskabsloven § 114

9.1. Den traditionelle organisation

- Side 343 -

...bestyrelsesformand«. »Arbejdende bestyrelsesformænd« er dog forbudte i børsnoterede selskaber, jf. SL § 114 og nærmere nedenfor i afsnit 9.3.1.1. På den anden side findes der selskaber, hvor direktionen reelt er og opfatter sig som selskabets drivkraft, som ikke alene sørger for den daglige drift, men også definerer selskabets langsigtede politik og udvikling.

Læs på Jurabibliotek9.3.1.1. Bestyrelsen

- Side 352 -

...blev der indført et forbud mod »arbejdende bestyrelsesformænd« i børsnoterede selskaber. Bestemmelsen findes nu i SL § 114. Med baggrund i den nævnte sag angiver forarbejderne, at bestemmelsens sigte er at præcisere, at hele bestyrelsen har et ansvar for ledelsen af selskabet. Der tænkes herved klart på et retligt ansvar, dvs. på at hindre misbrug.

Læs på Jurabibliotek


(...)

- Side 353 -

SL § 114 nævner ikke direkte ordet »arbejdende bestyrelsesformand«. Indholdet af begrebet ligger i bestemmelsens sondring mellem de opgaver, der er en del af hvervet som bestyrelsesformand, og andre opgaver. Efter bestemmelsens baggrund og henvisningen til udtrykket »arbejdende bestyrelsesformand« i bemærkningerne ligger der i formuleringen en begrænsning...

Læs på Jurabibliotek9.3.1.2. Direktionen

- Side 358 -

...Selskabsloven afbalancerer disse synspunkter med bestemmelserne i SL § 111, stk. 1, nr. 1. Ifølge disse bestemmelser skal bestyrelsesflertallet i aktieselskaber udgøres af personer, der ikke er direktører i selskabet, ligesom bestyrelsesformanden i et aktieselskab ikke kan være en direktør – eller fungere som direktør, jf. SL § 111, stk. 1, nr. 1, og SL § 114.

Læs på Jurabibliotek