14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 1

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 1

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1451 af 09. november 2022. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§1 Anvendelsesområde
Denne lov finder anvendelse på alle aktieselskaber og anpartsselskaber (kapitalselskaber).

•••

Stk. 2 I et aktie- eller anpartsselskab hæfter aktionærerne og anpartshaverne (kapitalejerne) ikke personligt for kapitalselskabets forpligtelser, men alene med deres indskud. Kapitalejerne har ret til andel i kapitalselskabets overskud i forhold til deres ejerandel, medmindre andet er fastsat i selskabets vedtægter.

•••

Stk. 3 Et anpartsselskab kan ikke udbyde selskabets kapitalandele til offentligheden.

•••
profile photo
Profilside