14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 88

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 88

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§88 På den ordinære generalforsamling skal der træffes afgørelse om

  • 1) godkendelse af årsrapporten,

  • 2) anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport,

  • 3) eventuel ændring af beslutning om revision af kapitalselskabets kommende årsregnskaber m.v., hvis kapitalselskabet ikke er omfattet af revisionspligten efter årsregnskabsloven eller anden lovgivning, og

  • 4) andre spørgsmål, som efter kapitalselskabets vedtægter er henlagt til generalforsamlingen.

•••

Stk. 2 Ordinær generalforsamling skal afholdes i så god tid, at den godkendte årsrapport kan indsendes til Erhvervsstyrelsen, så den er modtaget i styrelsen inden udløbet af fristen i årsregnskabsloven. På generalforsamlingen skal den udarbejdede årsrapport fremlægges.

•••
profile photo
Profilside