14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Forarbejder til Selskabsloven § 55

Uddrag fra forarbejderne til selskabsloven § 55:

Til § 55
Efter den nuværende selskabslovgivning udgør aktiebogen, storaktionærfortegnelsen og anpartshaverfortegnelsen registreringer af ejerskab. Efter de gældende regler skal der i aktieselskaber føres to registre over ejerne, mens der i anpartsselskaber kun skal føres ét.Det foreslås, at aktiebogen og storaktionærregisteret samles for aktieselskaber såle...

Forarbejderne er for betalende brugere

Opret abonnement fra 495,- pr. måned.