14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 52

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 52

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§52 Ejerbogen for et kapitalselskab, som har udstedt navnekapitalandele, skal indeholde følgende oplysninger, jf. dog stk. 3:

  • 1) Kapitalejers samlede beholdning af kapitalandele.

  • 2) Kapitalejers og panthavers navn og bopæl og for virksomheder navn, cvr-nummer og hjemsted, jf. stk. 2.

  • 3) Dato for erhvervelse, afhændelse eller pantsætning, herunder kapitalandelenes størrelse.

  • 4) De stemmerettigheder, der er knyttet til kapitalandelene.

•••

Stk. 2 Er kapitalejeren eller panthaveren en udenlandsk statsborger eller en udenlandsk juridisk person, skal meddelelsen, jf. § 53, stk. 1, vedlægges anden dokumentation, der sikrer en entydig identifikation af kapitalejeren eller panthaveren.

•••

Stk. 3 For aktieselskaber, som har udstedt ejerbeviser eller har aktier udstedt gennem en værdipapircentral, finder stk. 1 og 2 ikke anvendelse.

•••
profile photo
Profilside