14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 346

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 346

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§346 Filialen skal ledes af en eller flere filialbestyrere.

•••

Stk. 2 Filialbestyrere skal være myndige og må ikke være under værgemål efter værgemålslovens § 5 eller under samværgemål efter værgemålslovens § 7. I øvrigt finder lovens bestemmelser om medlemmer af ledelsen med de fornødne afvigelser tilsvarende anvendelse på filialbestyrere.

•••

Stk. 3 Filialen tegnes af filialbestyrerne hver for sig eller flere i forening. Filialbestyrerne kan meddele prokura.

•••
profile photo
Profilside