14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 329

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 329

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§329 Vurderingsberetning om apportindskud
Som led i omdannelsen skal der indhentes en beretning fra en vurderingsmand. Vurderingsmanden udpeges efter § 37, stk. 1. § 37, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse på vurderingsmændenes forhold til virksomheden, der ønskes omdannet.

•••

Stk. 2 Vurderingsberetningen skal indeholde

  • 1) en beskrivelse af hvert indskud,

  • 2) oplysning om den anvendte fremgangsmåde ved vurderingen,

  • 3) angivelse af det fastsatte vederlag og

  • 4) erklæring om, at den ansatte værdi mindst svarer til det aftalte vederlag, herunder den eventuelle pålydende værdi af de aktier, der skal udstedes, med tillæg af eventuel overkurs.

•••

Stk. 3 Vurderingsberetningen må ikke være udarbejdet mere end 3 måneder før tidspunktet for omdannelsens eventuelle vedtagelse, jf. § 334. Overskrides fristen, kan omdannelsen ikke gyldigt vedtages.

•••
profile photo
Profilside