14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 327

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 327

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§327 Omdannelsesredegørelse
Det centrale ledelsesorgan i virksomheden skal udarbejde en skriftlig redegørelse, i hvilken den påtænkte omdannelse, herunder en eventuel omdannelsesplan, forklares og begrundes, jf. dog stk. 2. Redegørelsen skal indeholde oplysning om fastsættelsen af vederlaget til deltagerne, herunder særlige vanskeligheder forbundet med fastsættelsen.

•••

Stk. 2 Deltagerne kan i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesredegørelse.

•••
profile photo
Profilside