14 dages gratis

Prøveabonnement

- og meget mere...

Selskabsloven § 326

Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) paragraf 326

Denne § er fra den opdaterede og konsoliderede version af selskabsloven og bygger på lovbekendtgørelse nr. 1952 af 11. October 2021. Eventuelle senere ændringslove er implementeret i det omfang, de er trådt i kraft.

§326 Omdannelsesplan
Det centrale ledelsesorgan i virksomheden opretter og underskriver i forening en omdannelsesplan, jf. dog stk. 2.

•••

Stk. 2 Deltagerne kan i enighed beslutte, at der ikke skal udarbejdes en omdannelsesplan, jf. dog § 335, stk. 2 og 3.

•••

Stk. 3 Omdannelsesplanen skal indeholde oplysning og bestemmelser om

  • 1) virksomhedens navn og eventuelle binavne før og efter omdannelsen,

  • 2) virksomhedens hjemsted,

  • 3) vederlaget til deltagerne,

  • 4) tidspunktet, fra hvilket aktierne i aktieselskabet giver ret til udbytte,

  • 5) de rettigheder i aktieselskabet, der tillægges eventuelle indehavere af ejerandele og gældsbreve med særlige rettigheder i virksomheden inden omdannelsen,

  • 6) eventuelle andre foranstaltninger til fordel for indehavere af de i nr. 5 omhandlede ejerandele og gældsbreve,

  • 7) notering af aktierne, der ydes som vederlag, samt eventuel udlevering af aktiebreve,

  • 8) enhver særlig fordel, der som led i omdannelsen gives medlemmerne af virksomhedens ledelse, og

  • 9) udkast til vedtægter, jf. §§ 28 og 29, for aktieselskabet efter omdannelsen.

•••
profile photo
Profilside